COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI AŢINTIŞ

1.    Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism:
        NISTOR NICOLAE – preşedinte
        CALAUZ NICOLAE – secretar
        OROSAN SILVIU VASILE – membru
        HOPIRTEAN CORNEL CRISTIAN - membru

2.    Comisia juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism:
        RUS-BOLDEA GEORGETA – preşedinte
        DUCA IOAN ADRIAN – secretar
        ISZLAI IOAN - membru

3.    Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului:
        FULOP CSABA – preşedinte
        ISLAI IOSIF – secretar
        IACOB IOAN – membru
        PRECUP TEODOR – membru
COMPONENŢA NOMINALĂ 
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI AŢINTIŞ

Numele şi prenumele
Călăuz Alexandru
Duca Ioan -Adrian
Fulop Csaba
Hopîrtean Cornel - Cristian
Iacob Ioan
Islai Iosif
Iszlai Ioan
Nistor Nicolaie
Orosan Silviu - Vasile
Precup Teodor
Rus — Boldea Georgeta

Calitatea
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local

Apartenenţa politică
P.N.L.
A.L.D.E.
U.D.M.R.
P.M.P.
U.N.P.R.
U.D.M.R.
U.D.M.R.
P.N.L.
P.S.D.
U.N.P.R.
P.N.L.

Ultima actualizare
22.12.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro