Hotărârile autorității deliberative

Hotărârea nr.38 din 21.07.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare în comuna Ațintiș, județul Mureș” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Ultima actualizare: 11:55 | 22.09.2023

Sari la conținut