Hotărârile autorității deliberative

Hotărârea nr.54 din 29.09.2022 privind avizarea documentaţiei de delegare temporară până la finalizarea procedurii de atribuiré prin licitaţie deschisă, a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş din cadrul Sistemului de Management Intgrat al Deşeurilor Municipale Solide din Judeţul Mureş (SMIDS Mureş) – zona 1 Sânpaul

Hotărârea nr.53 din 29.09.2022 privind avizarea documentaţiei de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş din cadrul Sistemului de Management Intgrat al Deşeurilor Municipale Solide din Judeţul Mureş (SMIDS Mureş) – zona 1 Sânpaul

HOTĂRÂREA nr. 41 din 18.08. 2022 Privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI Ecolect Mureș în vederea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii contractului de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș – zona 1 Sînpaul, pentru comuna Atintis

Ultima actualizare: 10:53 | 6.12.2022

Sari la conținut