Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârea nr.56 din 28.09.2023 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.38/21.07.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Înființare rețea de canalizare în comuna Ațintiș, județul Mureș”aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny ” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr.38 din 21.07.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare în comuna Ațintiș, județul Mureș” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Ultima actualizare: 16:49 | 29.11.2023

Sari la conținut