COMUNA AŢINTIŞ
PAGINA WEB A PRIMARIEI COMUNEI AŢINTIŞ

JUDEŢUL MUREŞ
Ultima actualizare
22.12.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro
 DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI
 2021

Dispozitia nr.01 din 2021
Dispozitia nr.02 din 2021