COMUNA AŢINTIŞ
PAGINA WEB A PRIMARIEI COMUNEI AŢINTIŞ

JUDEŢUL MUREŞ
TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Hotărâri ale consiliului local 2014 - 2017
Dispoziţii ale primarului 2015-2017 
Şedinţe ale Consiliului Local
- Proiecte de hotărâri ale consiliului local
- Şedinţe publice:
        - Anunţ privind organizarea şedinţei publice 
        - Minuta şedinţei publice 
- Rapoarte anuale privind transparenţa decizională
- Proiectul bugetului local pentru anul 2011
Registrul datoriei publice 
Registrul garanţiilor locale 
- Programul de investiţii publice al comunei 
Serviciul datoriei publice locale
Calculul gradului de indatorare a bugetului local
Ultima actualizare
29.11.2017
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro